Historie vývoje lidské společnosti dokazuje, že člověk poznal již v dávnověku dva mocné živly: vodu a oheň. Živly, které mu sloužily k usnadnění života. ale často ho i ohrožovaly. Zkušenost poučila lidi, že účinné čelit živlům a přírodním katastrofám, bojovat za záchranu hodnot vytvořených lidskou prací i přírodou, je možno jen kolektivně organizovanou ochranou. Proto vznikají první dobrovolné organizace těch, kteří velmi obětavě bojují s ohněm či povodněmi. K ochranným opatřením proti ohni vydala Marie Terezie 21. srpna 1751 ,,Řád k hašení ohně pro města zemská, městečka a dědiny Markrabství moravského”, podle něhož byl každý občan volán k odpovědnosti při jeho nedodržování. V 60. letech 18. století se k nám šíří zvěsti o zakládání hasičských spolků v cizině, ale teprve roku 1864 vznikl 1. český sbor dobrovolných hasičů ve Velvarech. V roce 1896 již bylo ve 35 župách zaregistrováno 822 sborů. Z toho na Moravě 763 s 21 tisíci členů. V téže době se začínají psát dějiny Sboru dobrovolných hasičů v Sobíňově, který byl podle skromných písemných dokladů založen v roce 1881.
Florian.png
znak1_edited.png

Když v roce 1880 zachvátil Sobíňov veliký požár, projevil se dlouhodobý problém s nedostatkem vody a v obci vyhořelo 7 stavení. Kvůli tomuto neštěstí si řada obyvatel budovala rybníčky a obecní úřad začal přemýšlet o založení požárního sboru, který vznikl o rok později 1881.

  Záhy sbor obdržel ruční stříkačku díky panu Zvolánkovi, který byl v té době starosta obce. Roku 1885 čítal sbor již 20 činných členů a na návsi byla postavena hasičská zbrojnice.

 Sobiňovští hasiči pomáhali likvidovat požáry i po okolí například v Krucemburku, kde vyhořelo v roce 1893 na 100 stavení. Peníze vybrané občany mezi sebou na pomoc panu Vašíčkovi, kterému v dubnu roku 1923 chytla střecha od jiskry z vlaku, dostal po vrácení sbor na nákup nové stříkačky. V roce 1929 byl velitelem sboru pan Alois Janáček.

 Ovšem nejenom hašením požárů byli Sobíňovští hasiči známí. Každoročně pořádali 3 taneční zábavy a sbor měl také svojí knihovnu, která měla až 300 svazků, kterou však v roce 1920 předali obecní knihovně. Zásluhou učitele pana Janáčka hráli hasiči také divadlo, které tvořilo velkou část přijmů po roce 1920. Ovšem po okupaci Německými vojsky divadlo v obci skončilo.

 V roce 1932 začala přestavba hasičské zbrojnice za pomoci občanů Sobíňova, kteří vykonaly většinu prací zdarma. V roce 1936 zakoupil sbor novou motorovou stříkačku, která byla velmi užitečná při požáru roku 1937. Při druhé světové válce byla činnost hasičů hodně omezena a po skončení  se podíleli hlavně na odstraňování munice a vraků vozidel.

V padesátých letech dostal sbor první hasičské auto Linkol, ale záhy u něj praskl chladič, který se nedal pravit, a tak se dalo auto do šrotu. Pak bylo zakoupeno skříňové hasičské auto OPEL, které bylo zrušeno v roce 1979 a nahrazeno autem GAZ. 1980 byla nahrazena PS 8 novou stříkačkou PS 12. V roce 1981 byl sboru přidělen automobil Praga RN Cas 16 ,, ERENA“, který sloužil sboru do roku 1984 kdy sbor dostal cisternu Škoda 706 RTH, kterou máme do dnes. V Roce 1996 nastal v hasičině útlum. Toto nelehké období, které však postihlo i další sbory se podařilo překonat a zlom nastal v polovině roku 2000, kdy se daří dát dohromady družstvo mladých hasičů, kterého se ujímají manželé Hečkovi. V Roce 2002 zahajují činnost dvě družstva žen. Pořádá se pravidelně Pouťová zábava,  ve spolupráci s OÚ i ples. Byla předělána stříkačka PS 12. V roce 2006 byla od SDH Chotěboř zakoupeno vozidlo Avie 30. V roce 2009 byla mašina PS 12 znovu předělána a s motorem TAZ 1500 slouží nyní hlavně pro sporotvní účely, i když k zásahu je také připravená. V dubnu 2010 se pořádalo pálení čarodějnic. Toho roku bylo zakoupeno vozidlo Ford Tranzit, které bylo záhy zařazeno do výjezdu. Avie byla prodána do Dolní Krupé. V roce 2011 bylo opatřen Tranzit i výstražnou majákovou rampou. V témže roce byly pořádány oslavy 130ti let od založení sboru, kdy byl vysvěcen nový prapor.