SDH-Sobinov6.jpg

CAS-25 Škoda 706 RTH

Cisternová automobilová stříkačka CAS 25 je požární automobil určený k přepravě požárního družstva s příslušenstvím potřebným k provedení požárního zásahu vodou nebo pěnou z vlastních nebo cizích zdrojů hasicích látek. Zejména pak k zásahu při požáru v místech s nedostatkem vody. Cisternovou automobilovou stříkačku tvoří podvozek Škoda 706 RTH, trambusová kabina pro posádku, nádrže na vodu a pěnidlo, čerpací zařízení a ukládací prostory pro požární příslušenství.

!!!Jedna z nejstarších na našem okrese!!!

znak1_edited.png
Ford transit.jpg

Ford Transit Kombi DA L1Z

Dopravní automobil Ford Transit Kombi DA L1Z
Dopravní automobil Ford Transit je určen k přepravě členů jednotky se základním vybavením na místo zásahu a výcviku. Prioritně je určen k zásahům při záchraně osob a spolupráci se IZS.  DA je vybaven vozidlovou radiostanicí, 1 ks přenosných radiostanic, 2 ks led svítilen. Dále pak vybavením a prostředky pro prvotní zajištění a zásah u DN a jiných technických událostí. V zavazadlovém prostoru je pak místo pro uložení a dovoz případného dalšího speciálního vybavení potřebného na  místě zásahu.

znak1_edited.png

PS 15

Přenosná motorová stříkačka PS 15 je hasičská stříkačka, určená pro jednotky požární ochrany. Slouží k provedení zásahu od vodního zdroje na malé požáry nebo jako čerpadla pro doplňování cisteren. Vlastní stříkačku lze přenášet čtyřmi osobami a proto je možné její nasazení i na špatně přístupném vodním zdroji. Je tvořena motorovou jednotkou, odstředivým jednostupňovým čerpadlem z lehkých slitin, plynovou vývěvou na spálené plyny a rámem, uzpůsobeným k přenášení stříkačky a ustavení na pevný terén. Motor je čtyřválcový, čtyřdobý, zážehový. Jako paliva se používá benzínu. Chlazení motoru je kapalinové, dvouokruhové s nuceným oběhem. Má jedno sací hrdlo o průměru 110 mm a dvě výtlačná hrdla B 75 mm.

PS%2012_edited.png
znak1_edited.png