Něco málo o historii výjezdové jednotky SDH Sobíňov

Návaznost na historii sboru dobrovolných hasičů v Sobíňově, která spadá až do doby vzniku 1881

První písemnosti zaznamenané v kronice o předchůdci JSDH jsou roku 1996 kdy jednotka byla v tomto roce prověřena dvěma výjezdy, obcí a ždíreckým okrskem na požár objektu Dekora Ždírec. Byli to první krůčky k současné akceschopnosti výjezdové jednotky.

Následující roky se jednotka starala o techniku a nabírala nové členy ochotny obětovat svůj čas pro nadšení pomáhat v nouzi druhým. Mezi lety 1996 a 2004 jednotka fungovala čistě na dobrovolnosti členů a za menší podpory obecního úřadu. V roce 2005 byla založena nová jednotka sboru dobrovolných hasičů Sobíňov úzce spolupracující s obcí. Jednotka byla vybavena ochrannými pomůckami splňující přísné bezpečnostní podmínky. Jednotka v tomto roce vyjela k sedmi událostí převážně hasebního charakteru a pomoci profesionálním hasičům. Jako první ostrý výjezd jednotky byl požár suché trávy okolo trati o rozloze 300 x 100 m2, který způsobila jiskra od projíždějící lokomotivy. S přibývající náročností zásahů jednotka na technice provedla řadu úprav a vylepšení, zúčastnila se školení a výcviku. K 31.12.2005 měla jednotka 12 členů, z toho pět proškolených nosičů dýchací techniky a pět strojníků. V následujících letech se jednotka věnovala prohlubování znalostí, pořídila nová vybavení do CAS-25, elektrocentrálu, motorovou řetězovou pilu, dýchací přístroje Saturn a lanovou technikou pro sebezáchranu. Přibývalo zásahů i nároků na výjezdovou jednotku, námětová cvičení, prověřovací cvičení a každoroční proškolení jednotky s blízké účasti okolních sborů. V roce 2009 došlo k velkým změnám. Za spolupráce HZS a obecního úřadu jednotka postoupila z JPO-V do JPO-III čímž opět vzrostly nároky na členy jednotky v oblasti vzdělávání. Byla provedena nová školení velitelů, strojníků, řidičů, nositelů dýchací techniky a v poslední řadě i základy první pomoci. Přibývajícím počtem událostí vzrostl i počet členů výjezdové jednotky na 22 zapsáno 31.12.2014. Následující roky probíhali v duchu minulých let a celoroční starost o techniku CAS-25 jelikož je jedna z nejstarších na okrese. Za spolupráci obce postupně obnovujeme vybavení techniky, dýchací přístroje, radiokomunikační vybavení a osvětlovací techniku. Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Sobíňov provádí hašení požárů a záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech. Jednotka vykonává svou činnost v souladu s obecně závaznými právními předpisy zejména se zákonem č. 133/1958 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti Jednotek požární ochrany ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb. A se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých pozdějších zákonů.

                      Věřím, že společnou pílí, úsilím a zodpovědné plnění úkolů všech členů,  také za pomoci obecního úřadu a ostatních složek IZS naplníme podstatu již leta prověřenou. 

Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci.

znak1_edited.png